Přispět k lepší budoucnosti pro celý svět se dá ledasjak. Například tříděním odpadu. V podstatě každá lidská aktivita totiž má nějaký dopad na životní prostředí v naší blízkosti i na druhé straně světa. Jednou z činností s velmi vážnými dopady je i nakupování. Dnes je totiž zcela běžné, že nejen oblečení, hračky, průmyslové zboží, ale i potraviny urazí na cestě od výrobce ke konečnému spotřebiteli mnohdy i tisíce kilometrů. Doprava samozřejmě přispívá zejména ke globálnímu oteplování.

Nakupujte zeleně

Způsobem, jak toto omezit je tzv. zelené nakupování. Jedná se o takový způsob nákupu, který bere ohled na dopady vybraného zboží, případně i služeb na životní prostředí. Zákazníci, kteří zelené nakupování praktikují tak berou při rozhodování o pořízení daného výrobku v úvahu řadu faktorů. Jsou to například recyklovatelnost daného výrobku, biologická rozložitelnost, zdravotní nezávadnost, případně vzdálenost, kterou výrobek urazil a tím množství emisí, které se během jeho přepravy uvolnilo do ovzduší.

Sledujte značky na obalech

Říkáte si, že to není tak jednoduché? Že není možné v obchodě rozpoznat, který výrobek má za sebou jakou cestu, který je recyklovatelný, atd. No mýlíte se. K jednoduché orientaci postačí například ekoznačky. Ty garantují, že při výrobě, ale i následné dopravě i prodeji byly dopady na životní prostředí sníženy na minimum. V případě potravin můžete například začít nakupovat tzv. ze dvora. Máte jistotu, od koho potraviny nakupujete, že jsou čerstvé a navíc podpoříte místní ekonomiku.

Kupní síla obyvatel je však zanedbatelná s kupní silou veřejných institucí a soukromých podniků. V případě soukromých firem je samozřejmě nemožné nakazovat jim, co a kde mají kupovat. Ovšem v případě státu a veřejných institucí to již představitelné je. Napište například na svoji radnici, jestli vědí, odkud pochází výrobky, které nakupují a jestli pak vědí o dopadech jejich výroby, dopravy a prodeje.

J. H.