Praha 2.5.2013 – Už je to tady! Ze schránky vykukuje obálka od našeho dodavatele energie. Letošní zima byla docela dlouhá a my měli v plánu dovolenou. Takové obavy vás příští rok už nemusí čekat. Je dobré se na novou topnou sezónu dobře připravit, zažít si nové návyky a zvážit třeba změnu paliva a zateplení. No jo, ale existuje způsob, jak si to vyzkoušet nanečisto? Máme dobrou zprávu, ano existuje!

Konec příští topné sezóny může být pro Vaší peněženku daleko veselejší

Na konci každé topné sezóny přichází neradostná zpráva v podobně vyúčtování. Přiznejme si, že si vždy říkáme „příští rok musíme šetřit“. Porovnáváme vyúčtování se sousedy a tiše závidíme tomu, kdo má účet za energie nižší. Když přemýšlíme, jak náklady snížit, tak problém je, že nevíme jaká opatření budou mít pro naší peněženku největší efekt – je to zateplení domu, výměna oken, změna dodavatele energie, změna paliva nebo výměna  kotle, nestačí jen změnit návyky?

Na internetu může každý najít několik i velmi zajímavých rad jak ušetřit na vytápění domu nebo bytu. To se týká i úspor běžného provozu domácnosti. Problém opět zůstává v tom, že jde pouze o teorie. Praxi většinou ověřujeme u sousedů, známých nebo navštívíme odborné veletrhy. Nakonec je většinou výsledek takový, že úsporná opatření se nerealizují, nedůvěřujeme a zůstaneme jen u vize a to je určitě škoda zejména pro náš rodinný rozpočet.

Od dubna však existuje velmi zajímavá cesta. Domácnosti si mohou prakticky vyzkoušet realizovat různá opatření vedoucí k úsporám energií, tedy svých rodinných rozpočtů. Na českém internetu se objevila naučná a vzdělávací hra „Šetřílkovi“. Kouzlo této hry spočívá v tom, že v sobě skloubí realitu chodu běžné domácnosti a obsáhlou vzdělávací část. To co je také na hře zajímavé je, že celkové skóre nezahrnuje pouze body za realizované úspory, ale odráží běžnou realitu v domácnostech. To znamená, že hráč musí plnit i individuální přání čtyřčlenné rodiny.

Obrovským přínosem pro hráče je, že než se rozhodnete například změnit systém vytápění, tak u každého nového způsobu nenajdete pouze informaci o tom na kolik vás změna přijde, ale také tu najdete energetické porovnání se současným systémem vytápění resp. spotřebičem. To v praxi znamená, že dopředu víte kolik ušetříte daného paliva, o kolik snížíte spotřebu  vody pokud koupíte například novou pračku. Ale pozor na cenu paliva i uvažované investice! Může se totiž stát, že vynaložíte jednou tolik a úspora se bude pohybovat vůči daleko levnější variantě v řádech pár procent.

Zamysleme se nad tím, zda zbytečně nevyhazujeme peníze oknem. Nemusíme hned třeba i za pomoci nějaké dotace zateplovat dům. Stoprocentně bude však dobré si pročíst rady Šetřílků a udělat v domácnosti byť nepatrné změny, které ve svém důsledku budou mít pozitivní dopad na váš rodinný rozpočet i životní prostředí.

Je určitě zapotřebí se také zamyslet nad svými návyky, které často bývají rozporuplné.  Zkuste se jednou na nějakou dobu proměnit v jakého si „energetického inspektora“ a zapisovat si, co by se v domácnosti mohlo změnit. Věřte, že budete překvapeni na kolik velmi zajímavých poznatků přijdete. Kolikrát jsou to maličkosti, ale zlaté pravidlo byznysu říká, že halíře dělají talíře!

Těšíme se na vaše reakce na setrilkovi@cemc.cz nebo na Facebooku!, díky Šetřílkovi

Projekt Hravě šetřím svou kapsu i přírodu je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt se zaměřuje na občanské vzdělávání, konkrétně na oblast odpovědného přístupu k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji. Cílem projektu je environmentální osvěta veřejnosti. Projekt se primárně zaměřuje na environmentální problémy související s provozem běžné domácnosti, a to konkrétně v oblastech: odpady a obaly, ochrana vod a snižování spotřeby, ochrana ovzduší, snižování energetické spotřeby a doprava.

České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. CEMC slouží jako zdroj informací o eko- efektivnosti a jako katalyzátor stimulující zavádění environmentálního managementu. CEMC je členem mezinárodní sítě pro environmentální management (INEM), Spolku pro interdisciplinární a mezinárodní management (VIIM) a Českého národního výboru Mezinárodní obchodní komory (ICC). CEMC je vydavatel odborného časopisu Odpadové fórum a odborného environmentálního portálu www.tretiruka.cz.