Letecká doprava se podílí na světovém znečištění klimatu 2-4 procenty, ale do roku 2050 by tento podíl mohl dosahovat až čtyřnásobku současného stavu. To je také důvod, proč se objevují snahy o ekologičtější provoz. Vedoucí úlohu v této oblasti momentálně hraje německá Lufthansa, jedna z největších leteckých společností v Evropě. Lufthansa by podle ohlášeného plánu měla už tento měsíc spustit testování  biopaliv na své pravidelné lince.

Lufthansa na podzim minulého roku oznámila, že na své pravidelné lince mezi Hamburkem a Frankfurtem přidá do běžného leteckého petroleje rostlinný olej v poměru 50 na 50. Má se tak stát na stroji Airbus  A321 pro 100 pasažérů.   Letadlo má létat čtyřikrát denně po dobu šesti měsíců.

Primárním cílem projektu je zjištění dlouhodobého vlivu biopaliv na údržbu a životnost motoru. Lufthansa dále odhaduje, že během půlročního testu ušetří zhruba 1500 tun emisí CO2. Německé aerolinie budou první, které vyzkouší biopaliva v ostrém provozu. V minulosti už biopaliva zkoušely  japonské a novozélandské aerolinky a také nizozemská společnost KLM, která chce rovněž  už tento rok začít létat na palivo s bio příměsí.

Užívání biopaliva je jedním ze čtyř pilířů strategie „Pure Sky“(Čisté nebe), zaměřené na snižování celkových emisí v letecké dopravě. Dalšími pilíři jsou obnova leteckého parku, provozní opatření (např. praní motoru) a zlepšení infrastruktury. Lufthansa plánuje za projekt utratit 6,6 milionů Euro, může přitom počítat s vládní podporou ve výši 2,5 milionu. Celý projekt je součástí německého vládního programu zaměřeného na udržitelnost letecké dopravy.

Lufthansa by ráda dosáhla pěti až desetiprocentního  podílu  biopaliv  na celkové spotřebě do roku 2020 v závislosti na dostupnosti a tržních podmínkách. Dodavatelem samotného biopaliva by měla být finská společnost Neste Oil, která má několikaleté zkušenosti s výrobou biopaliv (včetně spolupráce s Mercedes Benz).  Veškerá biopaliva by měla mít certifikát udržitelnosti.

Výsledek tohoto šestiměsíčního testu může napovědět, jak rychle se dá očekávat integrace biopaliv v letectví. Už teď se ale dá hovořit o stoupajícím vlivu biopaliv v leteckém průmyslu.

R.K.