Pokud provozujete internetové stránky, existuje celá řada způsobů, jak mohou být i vaše stránky zelené. Není tím samozřejmě míněn obsah stránek, ale jejich ekologická zátěž – uhlíková stopa. V dnešním článku se dozvíte šest efektivních způsobů, jak můžete snadno a rychle zmírnit uhlíkovou stopu vašeho webového projektu.

Hosting a zařízení

Využívejte zelených provozovatelů webhostingu

Existuje mnoho společností, které provozují webhosting a jsou ekologicky přívětivé. Takové společnosti využívají pro svůj provoz sluneční či větrnou energii. Případně se zapojují do obchodu s uhlíkovými povolenkami a snaží se minimalizovat dopady své činnosti na životní prostředí. Využijete-li jejich webhostingu pro svůj webový projekt, snížíte uhlíkovou stopu svého projektu hned od začátku a bez minimálního úsilí. Použijte zelenou energii pro své počítače, datové servery a další IT vybavení
Pokud máte jako uživatel přístup k zelené energii, využijte ho. Zvažte instalaci solárních panelů nebo větrných turbín a využijte místo konvenčních energetických zdrojů zdroje obnovitelné. Pokud nemáte možnost využívat obnovitelné zdroje přímo, zkuste kontaktovat svého dodavatele elektrické energie. Řad z nich totiž nabízí možnost využívat energii z obnovitelných zdrojů. Stále více jich totiž nakupuje elektrickou energii právě od provozovatelů obnovitelných zdrojů a vy se tak můžete stát příjemce zelené energie bez větších komplikací.
Použijte certifikaci Energy Star a EPEAT

Zdá se, že rychlost novinek na poli technologického vylepšení pro IT nikdy nezpomalí. Dnes se tato vylepšení týkají zejména energetické úspornosti. Vyberte si pro svůj projekt úsporné zařízení, které využívá recyklovaných materiálů, neobsahuje nebezpečné látky. Návodem vám mohou být certifikáty jako EPEAT a Energy Star, které vám mohou pomoci při výběru zařízení.

Design

Žádné super módní animace

Animace na vašich internetových stránkách způsobí, že návštěvník, který váš web navštíví, spotřebuje více energie pro zobrazení grafiky. Pomáhejte svým zákazníkům a odlehčete svoje stránky od zbytečných animací a tím snižte produkci oxidu uhličitého svými zákazníky a návštěvníky webu. Vyhýbejte se zejména složitým animacím v rámci reklam. Je to malý a jednoduchý trik, který může mít velký vliv, zejména při velké návštěvnosti.

Udělejte svoje stránky tiskově přívětivé

Pokud máte na svém webu velké množství informací, formátujte je tak, aby mohly být snadno vytištěné. Případně přidejte tlačítko tisk, které stránku formátuje do tisknutelné podoby. Vedle tlačítka tisk můžete přidat poučení pro návštěvníky vašich stránek o dopadu zbytečného tisku. Ještě můžete přidat odkaz na free software, který minimalizuje využití tiskáren. Například program GreenPrint.

Další kroky

Sledování uhlíku a uhlíkové offsety

Výše zmíněné rady mohou udělat mnoho pro minimalizaci uhlíkové stopy vašeho webového projektu, ale nemusí ji to neutralizovat. Můžete přijmout další opatření, které dále sníží vaši uhlíkovou stopu na minimum jedním kliknutím myši. CO2Stats je služba, která sleduje spotřebu energie vašeho webového projektu a umožňuje nakoupit uhlíkové offsety, které neutralizují zbývající uhlíkovou stupu vašich internetových stránek.

Boj proti změně klimatu vyžaduje co největší redukci vašeho dopadu a vyrovnání uhlíkové stopy prostřednictvím uhlíkového offsetu. Zkuste provést výše zmíněné kroky a snížit produkci oxidu uhličitého. Pro odvážnější je možné neutralizovat svůj dopad i nákupem uhlíkových povolenek.

Překlad: J. H.

Zdroj: http://planetgreen.discovery.com/tech-transport/green-website-tips.html