Během zimního období jsme téměř denně informování o zhoršeném stavu ovzduší ve velkých městech. Pravda, nejčastěji se jedná o Ostravu, ale ani jiná velká města nejsou ušetřena. Co však může běžný občan dělat. Kromě neustálého a bohužel zbytečného stěžování si na různých úřadech, může sledovat kvalitu vzduchu ve svém okolí.

Samozřejmě se můžete podívat na internet, kde na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu můžete online sledovat čistotu vzduchu ve vašem městě. Představte si však jinou možnost. Sedíte doma a například si čtete knihu. Náhle vám přijde SMS zpráva a v ní je informace, že ve vaší ulici byly překročeny limity prachu v ovzduší.  Parta nadšených lidí s organizace Čisté nebe totiž přišla s výborným nápadem.

Původní myšlenka byla pomoci Českému hydrometeorologickému ústavu zahustit síť měřících stanic kvality ovzduší. Navrhli tedy levné měřící zařízení, které lze umístit v každé ulici. Projekt nazvali příznačně – Kanárci.cz. Vyhovuje-li kvalita vzduchu normám, na mobilu vám poskakuje malý žlutý ptáček. Jsou-li však některé limity překročeny, ptáček zahyne. Čidla jsou zatím pouze na 26 místech České republiky a to v Praze a v Ostravě.

V žádném případě se nejedná o růst konkurence Českému hydrometeorologickému ústavu. Jeho měřicí aparatury jsou samozřejmě mnohem složitější, ale také dražší. Cílem projektu je pomoci zhustit tuto síť a vytvořit takovou aplikaci, která by byla přístupná široké veřejnosti. Nakonec možná nám ani nic jiného nezbude. Kvůli škrtům ve státním rozpočtu se totiž chystá zrušení některých měření, které ČHMU doteď provádí. Nezbývá, než autorům držet palce.

J. H.