Jak zaplatit stavbu domu nebo bytu? To je otázka skloňovaná dnes a denně. Váhání mezi hypotékou a úvěrem ze stavebního spoření může dostat i třetí rozměr. Ještě totiž máme možnost vzít si překlenovací úvěr. Překlenovací úvěr bývá alternativou především pro ty, kteří zatím nesplňují podmínky pro čerpání úvěru ze stavebního spoření a nemají dostatek volných finančních prostředků na financování bydlení.

Hlavní výhodou překlenovacího úvěru je velmi nízká úroková sazba a především to, že na rozdíl od hypotéky nemusí být tento typ financování bydlení zajišťován nemovitostí. Takže se tato varianta hodí i pro ty, co nemají možnost dát financované bydlení do zástavy.

Typickým příkladem je třeba financování zateplení nemovitosti. Zde obvykle klienti ocení, že nemusí renovovanou nemovitost dávat do zástavy a mohou provést příslušné opravy podle svých plánů. Překlenovací úvěr také často slouží pro krytí modernizací, které jsou později předmětem dotace z programu Zelená úsporám.

Podíváme-li se na výhody úvěru podrobněji, zjistíme, že v nabídce jsou již překlenovací úvěry s nulovou akontací. Úroková sazba začíná zhruba na 3,4% procenta, kdy navíc existuje možnost ovlivnit výši úrokové sazby, podle délky doby, za kterou bude úvěr splacen.

Bez zajištění dosáhneme až na půl milionu korun a čerpat prostředky můžeme ještě před splněním podmínek pro získání úvěru ze stavebního spoření, a také forma čerpání, kdy je požadovaná částka čerpána v souladu s klientovými potřebami, zálohově, jednorázově nebo postupně. A výhodou je i to, že lze zaplacené úroky z úvěru odčíst od daňového základu pro výpočet daně z příjmu.