Za iniciativy Francouzského ministerstva dopravy byl začátkem roku 2014 spuštěn projekt rozpracování standardů 45´Palletwide kontejnerů používaných v Evropě.

Francie již připravila první návrh projektovaných standardů pro usnadnění diskuze pracovní skupiny „Technical Committee 119 CEN“.

45´Palletwide kontejnery jsou široce používány v různých druzích přeprav v Evropě v uplynulých dvou dekádách, včetně příbřežní plavby. Více než 150 tisíc kontejnerů je v současné době v provozu v Evropě. Ale jejich rychlejší a bezpečné rozšíření naráží na nedostatek standardů kontejnerů.

Bohužel mnoho zemí se zdrželo hlasování, několik málo zemí bylo proti uvedené standardizaci a zbývající počet zemí, který souhlasil s uvedenou standardizací 45´PW kontejnerů, nebyl dostatečný pro odsouhlasení dle unijních standardů.

Uvedené odmítnutí je nepříznivou zprávou pro kontejnerový průmysl. Je zřejmé, že důvodem odmítnutí návrhu byl nedostatek v komunikaci a vysvětlování zpracovatelským týmem.

Autor: Caru.cz