Láká vás strávit alespoň část prázdnin netradičním, ale přitom tradičním způsobem?  Láká vás poznat způsob života, který zná moderní městský člověk už jenom z filmů? Necítíte se dobře v přeplněných turistických centrech? Pak je možná pro vás agroturistika to pravé!

Agroturistika

Co je to vlastně agroturistika? V podstatě se jedná o způsob trávení dovolené na venkově, kterou si přivydělávají zemědělští podnikatelé, kteří nabízejí ubytovací kapacity, stravování a v neposlední řadě také bohatý doprovodný program.  Samozřejmě, že se nejedná o mnohasethektarová zemědělská družstva, ale spíše o menší rodinné farmy, které se snaží sedlačit tradičním způsobem – často se jedná o podniky hospodařící v režimu ekologického zemědělství.

Dovolená strávená tímto způsobem není žádnou novinkou a v podstatě navazuje na tradici letních bytů známých z první republiky. Mnoho z nás v podstatě provozovalo (nebo provozuje) agroturistiku u babičky na venkově. Z hlediska odborné terminologie ale patří agroturistika spolu s ekoturistikou, vesnickou turistikou a chatařením a chalupařením mezi tzv. zelený cestovní ruch.

Služby

Mezi služby, které můžete v agroturistice očekávat, samozřejmě patří ubytování, které by mělo splňovat určitý standard (certifikace). Dále je to stravování, kdy byste měli mít možnost konzumovat v hojné míře potraviny vypěstované a zpracované přímo na farmě.

Mezi doplňkové (dobrovolné) aktivity patří zapojení se do každodenního chodu farmy (např. senoseče, pastva nebo krmení hospodářských zvířat), projížďky na koni, klasická turistika, cykloturistika nebo rybaření.

Význam agroturistiky

Pomineme-li spokojené rekreanty je agroturistika důležitým doplňkovým zdrojem příjmů drobných zemědělských podnikatelů, ale zároveň představuje také určitou zátěž v období, kdy je v zemědělství nejvíce práce.

Přínosem je agroturistika také pro obce, potažmo stát, protože turisté nechávají své peníze v chudších regionech, kde je každá koruna a pracovní místo dobré.

Agroturistika v České republice

V České republice je agroturistika rozšířená především v extenzivně zemědělsky využívané krajině a v podstatě kopíruje rozšíření ekologického zemědělství. Certifikována je u nás asi 1/4 ze zhruba 1000 zařízení s přibližnou kapacitou 10 000 lůžek.

Dovolenou na farmách u nás tráví kolem 30 000 lidí, z toho jedna třetina jsou zahraniční návštěvníci z Německa, Nizozemska a Polska. Nejčastěji se jedná o rodiny s dětmi, které vyhledávají klidnou dovolenou.

R. K.