Často se mluví a píše o ochraně životního prostředí. Víme tak, jak třídit odpad, jak je škodlivé používání některých chemických přípravků. Víme, co vše může způsobit benzin v potoce i, že potraviny jsou často plné různých chemických látek, protože se v zemědělství používají v nadbytku a často zbytečně a ve špatnou dobu. Už méně se však mluví o našem osobním životním prostředí, které si často svoji vlastní nedbalostí poškozujeme.

Co je vlastně myšleno našim osobním životním prostředím? Jedná se vnitřní prostory, ve kterých se pohybujeme. Nejčastěji jde tedy o místo našeho zaměstnání a domov. Zatím co v zaměstnání toho mnohdy moc nezmůžeme, doma se můžeme pokusit o nápravu. Co je tedy největším problémem?

V uzavřených prostorách je největším problémem koncentrace škodlivin, jako je oxid uhelnatý a oxid uhličitý a samozřejmě radon. Oxid uhličitý způsobuje zejména únavu a snížení či úplnou ztrátu koncentrace. Ve větších koncentracích pak způsobuje bolest hlavy a ve výjimečných případech může způsobit i chronické potíže.

Oxid uhelnatý je zákeřný v tom, že je bezbarvý a bez zápachu a navíc je velmi jedovatý. Je produktem nedokonalého spalování. Proto hrozí nebezpečí všude tam, kde jsou kamna, krby atd.… Velkým problém však může být i poškozená karma či kotel. Rozhodně se nevyplácí zanedbávat údržbu.

O radonu toho bylo napsáno mnoho. Je radioaktivní, takže z toho pramení i jeho nebezpečnost.

Chcete-li si ochránit své osobní životní prostředí, pak stačí dodržet jednu jednoduchou radu. Pečlivě a v pravidelných intervalech větrejte. Pro jistotu si můžete pořídit i detektory těchto plynů, které vás upozorní v okamžiku, kdy dojde k překročení bezpečné hranice.

 

J. H.