Každý jistě někdy navštívil nějaký zámek a jeho zahradu. Pak se zajisté také setkal s labyrintem. Většinou je vytvořený z keřů, ale může být kamenný, cihlový atd. Můžeme si zajisté myslet, že takovéto stavby byly budovány na popud rozmařilé šlechty, která si chtěla ukrátit dlouhé chvíle nic nedělání. Pravděpodobně tomu tak bylo.

Dnes se však labyrinty také budují, ale z jiných důvodů. Většinou na veřejných místech v městských parcích, kde je jejich hlavním úkolem místo zkrášlit a vytvořit zajímavý prostor pro hru dětí a setkávání a odpočinek lidí. Takovéto stavby a zahradní prvky však také budují zdravotnická zařízení, lázně a různá wellness a relaxační centra ve svých zahradách. Důvod je čistě terapeutický. Psychologové tvrdí, že chůze v kruhovém labyrintu pomáhá člověku se soustředit a napomáhá odbourávat stres.

Labyrint na rozdíl od bludiště má jen jednu možnou cestu. Vstoupíte do něj a pokračujete nejčastěji v kruzích, až ke středu. Psychologové radí, že jestliže chcete vyřešit nějaký problém, máte si před vstupem do labyrintu stanovit jasný cíl. Vaše myšlenky by se pak měly postupně rozmotávat, stejně jako se odvíjí cesta ke středu labyrintu. Výborné účinky podle psychologů má chůze v labyrintu také při potlačování nadměrného stresu. Pozitivní účinek údajně tkví v kombinaci několika pozitivních faktorů. Prvním z nich je chůze samotná.

Řada lidí uvádí, že chůze jim pomáhá se soustředit a uklidňuje je. Je to proto, že chůze je nejpřirozenější pohyb člověka. Náš mozek se také během chůze soustředí na chůzi samotnou a nezatěžuje nás jinými myšlenkami. Je to tedy ideální příležitost přemýšlet o určitém problému. Druhá podle psychologů důležitá věc je, že cesta labyrintem vždy vede k cíli. My si to sice přímo neuvědomujeme, ale pro naše povědomí to má blahodární vliv.

Jestliže cesta labyrintem vede k úspěšnému cíli, proč by k úspěšnému konci nevedlo i naše počínání. Třetí důležitý faktor je, že ve většině labyrintů je člověk od okolního světa oddělen zdí, keři, stromy… Tato bariéra na nás prý působí velmi pozitivně. Veškerý stres je zanechán vně zdi labyrintu. Uvnitř se tak můžeme zklidnit a přemýšlet o důležitých věcech bez rušení.

Pokud není nikde poblíž vašeho bydliště labyrint k dispozici, netruchlete. Labyrint si můžete vytvořit sami. Třeba na zahradě stačí posekat trávu do kruhů. Není to ideální řešení, ale podle odborníků již samotná symbolika labyrintu má pozitivní účinek. Také si můžete vysázet keře či stromy do podoby labyrintu. Pokud však nemáte možnost zřídit si svůj vlastní labyrint, alespoň co nejčastěji choďte. Přispějete tak nejen ke svému fyzickému zdraví, ale také k duševnímu. I samotná chůze má totiž na naši psychiku blahodárný vliv.

J.H.