Uvažujete o koupi pomocníka do kuchyně v podobě drtiče kuchyňského odpadu? Chcete si ušetřit věčné vynášení zapáchajících zbytků jídel a zjednodušit si práci v domácnosti? To může být jeden ze sloganů, který Vás naláká ke koupi drtiče kuchyňského odpadu. Před jeho pořízením však doporučuji zvážit všechna pro a proti.

Prodejci drtičů prezentují své výrobky samozřejmě jako nepostradatelné doplňky moderní kuchyně. Z pohledu vyčerpané hospodyňky, která se musí každý den potýkat s velkým množstvím odpadu vzniklým při přípravě jídla, tomu tak bezpochyby je.

Organický odpad z domácností způsobuje při delším skladování nepříjemný zápach, je zdrojem plísní a lákadlem pro nejrůznější hmyz. Také při samotné přípravě jídla by jistě každý kuchař ocenil možnost průběžně likvidovat slupky, odřezky, kosti atd. To vše lze drtičem odpadu poměrně elegantně vyřešit.

Drtič je umístěn přímo do odtoku dřezu a zbytky určené k likvidaci mohou být při práci průběžně shrnovány do dřezu a drceny. Drtič je napojen přímo na kanalizaci, kterou odchází odpad rozmělněný na velmi malé části spolu s odpadní vodou.

A právě napojení drtiče přímo na kanalizační soustavu je hlavním bodem sporu mezi provozovateli kanalizace a výrobci tohoto spotřebiče. Odpady z domácností spadají dle Katalogu odpadů do skupiny kompostovatelných kuchyňských odpadů, které jsou ze 100 % biologicky rozložitelné, a podle toho by s nimi také mělo být naloženo. Nejsou, ani by neměly být součástí odpadních vod, pro které je kanalizace určena. Rozmělněné zbytky potravin mohou kanalizační potrubí zanášet a postupně v některých případech způsobit i úplnou neprůtočnost. Nehledě na fakt, že mísení pevných odpadů do odpadních vod může způsobit i havárii kanalizace, znesnadňuje také následující čištění a potažmo i vypouštění odpadních vod do recipientů.

Zákon hovoří jasně, producenti odpadu jsou povinni se řídit zákonem o odpadech, č. 185/2001, který jasně uvádí, že biologicky rozložitelný odpad vypouštěný do kanalizace není odpadní vodou. Jeho vypouštění je považováno za porušení podmínek kanalizačního řádu a může být podle toho sankcionováno.

Autor: Hana Blahoutová