Kompostování je velmi starý způsob využívání biologicky rozložitelného odpadu, známí už ze Starověké Číny. U nás jej využívá především řada zahrádkářů, ale je to také vhodný způsob, jak se zbavit organického odpadu a smysluplně jej využít.

Kompostování

Kompostování je řízený aerobní proces (za přístupu vzduchu), který využívá činnosti mikroorganismů ke vzniku organického hnojiva. Mikroorganismi mají totiž schopnost přeměnit organický odpad na jiné organické a anorganické látky. Člověkem řízené kompostování vlastně napodobuje a urychluje procesy, které probíhají v přírodě. Jednoduše řečeno – mikroorganismi zpřístupňují živiny pro vyšší rostliny, což je právě důvod oblíbenosti kompostování mezi zahrádkáři.

Mezi výhody kompostování patří také hygienizace a stabilizace organického odpadu, který má jinak řadu infekčních vlastností.

Domácí kompostování

Kompostování je výborným způsobem, jak zužitkovat organické zbytky v domácnosti. Některé odhady hovoří o tom, že v průměrné domácnosti lze kompostovat 2/3 odpadu.  Ke kompostování jsou vhodné především zbytky jídel, zelenina ,ovoce, tráva a listí nebo větve stromů. Naopak ke kompostování by se nemělo používat zbytků masa, kosti a mléko. Kompost lze realizovat v dřevěných nebo plastových boxech. Řada lidí však využívá i různé improvizované základky. Samotné kompostování trvá asi půl roku, přičemž je nutné základku alespoň dvakrát překopat a provzdušnit.

Správně vyzrálý kompost by měl mít hnědou až černou barvu a neměl by se skládat z větších nerozpojitelných částic. Kompost by měl příjemně vonět po lesní půdě.

Kompostování ve velkém

Masovějším druhem kompostování je tzv. komunitní kompostování. Realizuje se pomocí sběrných nádob (kompostéry), kam občané dávají organický odpad. Tento způsob kompostování je vhodný všude tam, kde lidé nemají v hojnější míře svoje zahrádky a nemají proto kde kompost využít.

Zákon o odpadech definuje také tzv. malé zařízení a průmyslové kompostárny, které jsou přímo určené ke zpracování biologicky rozložitelného odpadu. Větší podpora průmyslových kompostáren by mohla být jednou z cest, vedoucí ke snížení zastoupení odpadu na skládkách, jak to požaduje Evropská unie. Podle posledních zákonodárných aktivit, to ale spíše vypadá, že preferovaným způsobem likvidace organického odpadu bude jeho spálení ve spalovnách (viz článek Odpady – nový obnovitelný zdroj? )

R. K.