Snížení znečištění v Ghaně prostřednictvím malého podnikání

GlobalResolve je interdisciplinární sociální a podnikatelská iniciativa na Arizona State University (ASU), která zapojuje studenty a mezinárodní partnery do projektů, které mají za cíl zlepšit život chudých lidí. Například jedna iniciativa přispívá ke snížení znečištění uvnitř obydlí, které je v mnoha rozvojových zemích problémem. Zejména kvůli špatnému odvodu spalin, které vznikají spalováním uhlí a dřeva. Ghana je země v západní Africe, ve které je tento typ znečištění vážným problémem. Více než 96 % populace používá tuhá paliva. Pokud přelétáte nad Ghanou letadlem, můžete spatřit hustý kouřový opar, který se vznáší nad městy.

Podle Světové zdravotnické organizace je vaření a topení na tuhá paliva, jako je hnůj, dřevo, zemědělské zbytky a uhlí pravděpodobně největším zdrojem vnitřního znečištění na světě. Při použití nevhodných kamen emituje značné množství znečišťujících látek, oxidu uhelnatého, dusíku, oxidů síry a benzenu.
GlobalResolve tým v současné době soustředí svoji pozornost na vývoj zkvašené kukuřice a výrobu etanolu, který lze použít místo tuhých paliv. Také nyní probíhá proces vývoje cenově dostupného bezdýmového sporáku, který bude schopný efektivně využívat etanol. Cílem je podpořit i vesnické podniky, kamna a palivo se bude vyrábět v místě a budou prodávány do okolních obcí.

V současné době GlobalResolve řeší čtyři projekty, které se věnují vodě, energii a zdravotnictví ve čtyřech vesnicích v Ghaně. Následuje rozhovor s Bradem a Markem, kteří se na těchto projektech podílejí. Ptali jsme se, jak se připravují podmínky pro minimalizování velké části znečištění, které se stalo velkým zdrojem zdravotních problémů u většiny vesničanů.

Rozhovor s Bradem Rogersem a Mark Henderson z GlobalResolve

O čem je projekt GlobalResolve?
Mark Henderson: Cílem je vyváření udržitelných podnikatelských aktivit ve vesnicích rozvojového světa. Existují i další organizace, které pracují v těchto vesnicích. GlobalResolve je však o krok dále, nechceme pouze pomoci řešit akutní problémy, ale také pomoct rozvoji podnikání ve vesnicích.

Spolupracujeme s několika organizacemi, jako je Kwame Nkruma univerzita vědy a technologie. Spolupracujeme zejména s jejich energetickým centrem, abychom mohli vyřešit problém energie a vody v Ghaně. Jsme také partnerem organizace Kite, která provádí studium energetických řešení v Ghaně. Samozřejmě jsou našimi partnery také představitelé vesnic.

Řekněte nám něco o projektu gelového etanolu v Ghaně
Brad Rogers: Projekt, který probíhá v obci Domeabra zahrnuje vývoj etanolu pro vaření. Jako nejlepší je přitom používat etanol v podobě gelu. Tento projekt vznikl na základě zkušeností získaných při cestě do Ghany. Navštívili jsme vesnici Domeabra a setkali se s jejím šéfem Nana Frimpong Afoakwa, který nám povídal o problémech, které trápí vesničany.

Říkal, že vesničané mají vážné zdravotní problémy, které jsou způsobeny kouřem uvnitř obydlí. Přemýšleli jsme nad možnými způsoby nápravy. Jedním z nich je právě gelový etanol. Šéf vesnice, který je absolventem Massachusetts Institute of Technology, pochopil velmi dobře, co máme na mysli. Řekl nám, že jestli se nám podaří vyrobit gelové palivo, budeme moct použít k vyzkoušení jeho vesnici a vesničané nám budou pomáhat.

Vrátili jsme se do ASU a pracovali na problému. Do řešení jsme také zapojili studenty strojírenských oborů. Zařízení na výrobu gelového etanolu jsme postavili v roce 2007-2008. Systém je schopen produkovat téměř 100 litrů etanolu za den. V září roku 2008 jsem pak zařízení přivezli do vesnice Domeabra a naučili s ním pracovat vesničany.

Jak zařízení pracuje?

BR: Výroba etanolu probíhá přímo v obci. Snažíme se vytvořit dodavatelské řetězce. Nejsložitější otázka, která je před námi je pokusit se vyrobit co nejefektivnější kamna. Většina lidí v této oblasti si vydělá dolar a méně za jeden den. Takže každé zařízení musí být cenově velmi dostupné. Nyní existuje několik návrhů kamen, také se snažíme vyvíjet svoje vlastní.
Snažíme se přijít s kamny, která jsou účinná a která jsme schopni prodávat za pár dolarů. Součástí hospodářské soutěže je, že lidé používají uhlí a dřevo.  Dřevěné uhlí stojí rodinu asi 0,30 dolarů na den. Této částce musíme konkurovat. Snažíme se tedy pracovat na ekonomické životnosti a udržitelnosti.

Co obchodní aspekt tohoto podniku?
BR: Ano, je to víc než jen přijít s technologií, musíte vytvořit úspěšný podnikatelský záměr. Musíte myslet na věci, jakou jsou dodavatelské řetězce a tržní přijatelnost. Z dotazníků například víme, že vesničané plánují gel prodávat ve městě. Nechtějí ho zatím používat sami. Kolem nich jsou lesy, kam mohou chodit pro dřevo. Doufáme tedy, že se podaří snížit znečištění ve městech a jednou se tato technologie začne používat i na venkově.

MH: Máme tři postgraduální studenty pracující na modelování dodavatelského řetězce pro gelové palivo. Jsme znepokojeni současným pěstováním plodin, sklizní a transportem plodin, zpracováním, balením a distribucí gelového paliva. Pro nás atraktivní model používá například Hawlett Packard. Tiskárnu vám prodají velmi levně, ale vydělají na inkoustu. Jedním ze způsobů, jak umožnit lidem pořídit si kamna, je právě, že cena bude velmi nízká a peníze se výrobci vrátí později při prodeji paliva.

Existuje způsob, jak vám mohou i naši čtenáři pomoci rozšířit tento projekt mezi lidi v nouzi?

MH: Dárcovský mechanismus je na našich stránkách: http://globalresolve.asu.edu. Budeme rádi spolupracovat s dalšími organizacemi, které mají s obdobným problémem zkušenosti. Také hledáme studenty.

Řekněte nám něco o vašem projektu čištění vody.

V obci Fawomanye mají dva problémy. Prvním z nich je nedostatek elektřiny, který omezuje denní činnosti. Večerní osvětlení jim například umožňuje vytvářet společenský život na vesnici a ne jít po západu slunce od postele.  Za druhé, nemají místní zdroj pitné vody. Musí chodit 2 kilometry k nejbližšímu zdroji pitné vody. Pracujeme na systému DEWVAP, který umožní čistit špinavou vodu. Ještě musíme zlepšit energetickou náročnost přístroje. Také musí být relativně bezúdržbový. Zatím jsme za pomoci místní církve distribuovali 400 filtrů na vodu.

Zdroj: http://tlc.howstuffworks.com/family/green-inventor-global-resolove.htm

Přeložil: J.H.