Vedoucí představitelé leteckého průmyslu zaslali vládám prohlášení, ve kterém uvádějí, že letecký průmysl je důležitou odvětví národního hospodářství a přiznávají, že odpovědnost vůči životnímu prostředí vázne.

Na zasedání v Ženevě hlavní manažeři a ředitelé 16 světových společností a organizací v letectví podepsalo deklaraci o společné ochraně životního prostředí a zavázali se k plnění výsledků konference OSN v Rio de Janieru.

Paul Steele výkonný ředitel letecké skupiny ATAG, organizace, která koordinovala summit, řekl, že prohlášení je bráno velmi vážně a společnosti si uvědomují svoji odpovědnost. ¨Udržitelný rozvoj je hledání způsobů, jak vyvažovat potřeby rostoucích ekonomik a vyšší životní úrovně celé společnosti s potřebou pečlivě se starat o zdroje, které používáme. Jsem rád, že letecká doprava se k tomuto zavázala. V roce 2008 jsme byli první globální odvětví, které se zavázalo ke globálnímu opatření proti klimatickým změnám. Toto naše nové prohlášení opět vyžaduje program založený na spolupráci leteckého průmyslu. Spolupráce mezi průmyslovými společnostmi a projekty, které zatím probíhají, jsou impozantní. Ty vedly k milionům tun ušetřeného uhlíku. Náš závazek se ujal a u světových vlád získal podporu, rovněž získal podporu od generálního tajemníka OSN, který považuje tuto cestu za vzor pro další průmyslové odvětví. Dnes jsme schopni tento závazek zohlednit nejen v hospodářské, ale také sociální oblasti.¨

Prohlášení říká: ¨Letecká doprava přináší obrovské výhody pro společnosti a ekonomiky po celém světě. To je klíčové pro hospodářský růst a sociální rozvoj. Letecká doprava v současné době podporuje 56,6 milionu pracovních míst a přispívá více než 2,2 biliony dolarů ke světovému HDP.

Paul Steele dodal: ¨I když letectví ukázalo pozoruhodnou zodpovědnost vůči životnímu prostředí, musejí i vlády zintenzivnit podporu opatření vedoucích k udržitelné budoucnosti. Podpora výzkumu a vývoje nových technologií a zlepšení životního prostředí jsou důležité pro letectví, aby dále mohlo hrát pozitivní roli a zároveň minimalizovat dopad činnosti leteckého průmyslu na životní prostředí. Letecká doprava se zavázala k řešení problému ochrany životního prostředí. Ovšem jakékoli úsilí musí být správně navrženo a dobře promyšleno, aby se zabránilo narušení hospodářské soutěže a diplomatického napětí, kterého jsme svědky dnes, zejména v Evropě kvůli nefungujícímu obchodování s emisemi¨.

Prohlášení bylo podepsáno na 6. summitu o letectví a životním prostředí, který se konal v březnu 2012 v Ženevě. Na této konferenci se sešlo více než 300 zástupců leteckého průmyslu, aby projednali pokrok v oblasti snižování emisí z letecké dopravy prostřednictvím nových technologií. Snad bude tato iniciativa inspirující i pro ostatní průmyslové odvětví a i jejich zástupci si uvědomí svoji společenskou odpovědnost.

Zdroj: http://www.clickgreen.org.uk/events/events/123343-global-aviation-sector-commits-to-support-a-sustainable-future.html

Přeložil: J. H.