Možná i ve vašem městě právě ve velkém probíhá hubení holubů. Kvůli nedostatku potravy jsou právě zimní měsíce ideální pro jejich odchytávání do klecí a následnou likvidaci. V dnešním článku se podíváme, v čem spočívá škodlivost holubů a jestli je opravdu nutná jejich fyzická likvidace.

Historie holubů

Většina holubů, obývající česká města jsou potomci domácích holubů, což jsou z holubů skalních vypěstovaní hospodářští ptáci. Do měst se dostali domácí holubi z venkova nebo zbloudilí poštovní holubi, kteří zde našli příhodné podmínky. Dříve byli holubi symbolem českých vesnic – téměř v každém stavení byl holubník. Dnes jsou holubi nedílnou součástí městského koloritu a také ekosystému.

Škodlivost holubů

Především internetové stránky deratizačních firem jsou plné informací o nebezpečí číhajícího v holubích hejnech. Holubi jsou ve městech považováni za škodnou především z hygienických důvodů. Jsou totiž přenašeči řady roztočů – nejznámější je asi klíšťák holubí a také chorob – např. salmonelóza, ornitóza. Přemnožení holubů je bezesporu hygienickým rizikem. Málo se již ale mluví o tom, kolik lidí bylo skutečně prostřednictvím holubů nakaženo – moc jich nebude. Přenašečem roztočů je pak prakticky každé hospodářské i domácí zvíře.

Kromě hygienického rizika způsobují holubi škody na budovách a památkách. Agresivní holubí trus v kombinaci s „kyselými dešti“ narušuje omítku. Holubi také ze zdiva s oblibou vyklovávají tzv. grit, což jsou drobné kaménky, které jim pomáhají trávit potravu.

Řešení holubí otázky

Z minulosti i současnosti je známo mnoho způsobů snižování stavu městských holubů. Ještě v 60. letech bylo např. v Praze obvyklé odstřelování holubů – tento způsob byl zakázán z důvodu ochrany památek.

Mezi další opatření patří různé mechanické zábrany na budovách, jako jsou bodce nebo sítě. Jsou však finančně náročné a mohou holubům způsobit bolestivou smrt. Ostatně většina holubů stejně časem přijde na způsob, jak tyto překážky obejít. Od chemické likvidace jedy nebo nasazování dravých ptáků bylo z různých důvodů upuštěno.

V České republice je v současné době nejrozšířenější odchyt holubů do speciálních klecí s potravou. Poté co si na tento přísun potravy zvykne dostatečné množství holubů, past zaklapne a následně jsou holubi usmrceni. Společným znakem všech pokusů o snížení stavů nejrůznějším hubením je krátkodobá účinnost. Holubí populace se totiž po čase obnoví v ještě větší síle.

Integrace holubů

V některých holandských a německých městech přistoupili k mnohem šetrnějším způsobům regulace holubích populací. Základní myšlenkou je smíření se s existencí holubů a zřízení jakýchsi městských holubníků, ve kterých bude holubí populace pod kontrolou. Ať se jedná o veterinární péči či regulace stavu odebíráním vajec nebo snížením množství potravy. K zamyšlení rovněž stojí také možnost využití holubího trusu. Je s ním totiž nakládáno jako s nebezpečným odpadem a přitom se jedná o výborné hnojivo.

R. K.