Ale jak si v některých městech poradit s tolika holuby? Nejdřív je ale třeba si uvědomit  že pro „zdivočelé“ domácí holuby jsou města poměrně přirozeným prostředím pro život.  Domestikováni a následně z péče člověka uniklí a „opuštění“ holubi pocházejí z původního druhu holuba skalního. Město svou strukturou budov, mostů a věží je pro ně ideálním prostředím. A nabízí i dostatek potravy.

A druhá úvaha, zejména občanů a městských zastupitelů, by měla být, a většinou tomu i tak je, regulovat množství holubů omezením nabídky hnízdních možností Proto je tolik historických budov i cenných artefaktů zasíťováno. Jednak aby nebyly objekty narušovány agresívním trusem, ale i proto, aby se v zákoutích a na půdách holubi neusídlovali. Dalším opatřením je holuby nekrmit a udržovat pořádek okolo nádob na odpady. A to je úkol zejména pro občany. Že se holubi dovedou o potravu postarat, je možné se přesvědčit pouhým okem, jak se „pasou“ na trávnících, na volných plochách, jak zobají seménka plevelů. Ostatně také létají za potravou i za město.

Pokud lidé zjistí, že se jim holubi snaží zahnízdit, dejme tomu, na balkoně, a oni o hnízdo nestojí, mohou je odstranit a hodit do komunálního odpadu. Nejlépe dokud v něm ještě nejsou vejce. Lze tak ale učinit i se snáškou. Nikoli však již s vylíhlými holoubaty. To ne! Zde si pak člověk musí vytrpět následky vlastní nedochvilnosti.

Za určitých okolností může dojít k tzv. regulaci populace holubů. Rozhodnutí o omezení podmínek výskytu, zejména nedovoleného přikrmování, o podmínkách odchytu a o případné likvidaci, aby se populace volně žijících holubů, zejména z hygienických a zdravotních důvodů omezila, přijímá město či obec. Je to v jejich kompetenci. Vzhledem k tomu, že se jedná o asanační činnost, mohou ji provádět pouze schválené firmy s kvalifikovanými pracovníky podle podmínek a metodami stanovených příslušnými předpisy tak, aby zvolený způsob nebyl v rozporu s hygienickými a veterinárními předpisy a se zákonem na ochranu zvířat proti týrání. Vždy je dobré se obrátit na specializovanou registrovanou firmu.  Obce pak postup oznámí  místně příslušné městské či krajské veterinární správě, která akci dozoruje.

Autor: Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR