Následkem povodní, kdy mohou být vodní toky a rybníky kontaminovány odpadní vodou z jímek či kanalizace, obsahem hnojišť nebo ropnými produkty, může dojít k poškození zdraví ryb či až otrávení.

Posoudit, zda jsou ryby zdravé, popřípadě je naděje na jejich záchranu, mohou zkušení rybáři a inspektoři krajských veterinárních správ. Pro první posouzení může posloužit jednoduchá pomůcka, zda u ryb funguje únikový reflex, popřípadě obranný reflex anebo reflex ocasní. Zdravé ryby jsou od přírody plaché, to znamená, že na každý zevní podnět, jako je pohyb kolem nádrže nebo řeky, stín dopadající na hladinu nebo prudké osvětlení, reagují tak, že rychle hledají možnost úniku do bezpečí. Obranný reflex lze pozorovat tehdy, pokud jsou vyloveny. Prudce se zmítají, snaží se vyskočit a dostat se zpět do vodního prostředí. Druhy s hadovitým tělem, jako například úhoř, se vlnivým pohybem snaží dostat také zpět do vody. A ocasní reflex spočívá v tom, že je-li ryba držena na boku, tak ocas směřuje šikmo vzhůru a ocasní ploutev je vějířovitě rozevřená. Není-li tomu tak, tedy, nesnaží-li se ryby uniknout, anebo mají-li ocas pokleslý, „není něco v pořádku“. Pak je na místě příčinu změny zdravotního stavu zjistit, vyšetřit.

Pakliže dojde k úhynu ryb, je samozřejmě nutné příčinu také zjistit a místně příslušná krajská veterinární správa ví, jakým způsobem tak učinit i za jakých podmínek uhynulé ryby posléze tzv. neškodně odstranit.

Autor: Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR