Mech patří mezi velké nepřítele našich střech, na kterých se stále snaží usazovat.

Rozhodně se však nejedná o žádoucí fakt a je důležité s ním začít zavčasu bojovat.

Na výběr máme dnes několik možností, jak předcházet vzniku mechu nebo jak s ním začít bojovat.

Pojďme si tedy povědět, jak na něj.

Prevence především

Nejlepší prevencí proti vzniku mechu je zvolit vhodnou střešní krytinu, která nám může alespoň dopomoci k eliminaci vzniku mechu. Nejvíce se mech tvoří na normálních, nijak neošetřených, střešních taškách, kde se na hrubém povrchu tašek zachycuje. Je tedy vhodné volit glazurované střešní tašky, neboť mají zcela hladký povrch, tak že se mech může pouze stěží přichycovat. Další možností, pokud máme rovnou střechu, je zvolit plechové pokrytí střechy, které je nejefektivnější pro boj s mechem.

Pot a dřina

Pokud jsme nedokázali předejít vzniku mechu, máme možnost se s ním vypořádat mechanickou cestou. Tato cesta je však velmi náročná a mnohdy také málo účinná. Jednou z možností, jak se začít s mechem vypořádávat, je za pomoci vysokotlaké vodní pistole, která může svým tlakem relativně efektivně odstraňovat nežádoucí mech. Další možností je pokusit se jej odstraňovat špachtlí, avšak tento proces je velmi zdlouhavý a ne vždy příliš účinný. Očistění povrchu špachtlí je vhodné spíše jako předčištění povrchu pro následné čistění vysokotlakou pistolí.

Když nic nezabírá, na řadě je chemie

Poslední možností, jak se pokusit zbavit nežádoucího mechu, je chemická cesta. Jedná se nejspíše o nejjednodušší proces odstraňování mechu, neboť chemické prostředky pro boj s mechem můžete sehnat v každé větší drogerii. Střechu stačí pokrýt rozprášeným přípravkem a nechat jej působit. Mezi vhodné přípravky pro boj s mechem patří přípravky jako Mechostop nebo Mechožrout, které zároveň také bojují proti případným plísním.

Autor: Michal Hromek