Ano, čtete dobře, i oblečení můžeme ekologicky vytřídit a poskytnout k dalšímu využití. Sběrné kontejnery na oblečení ale nemají stejný význam jako ostatní kontejnery na tříděný odpad. Nahromaděné oblečení neputuje do zpracovatelen na výrobu druhotných surovin, jak tomu mohlo být dříve u jednodruhového textilu z přírodních vláken.

Dnes drtivá většina oblečení obsahuje směs tkanin a navíc umělých, tudíž je možnost sekundárního využití téměř nulová. Pouze v ojedinělých případech lze z již nepoužívaného textilu vyrobit granulát, který je použitelný na výrobu nového oblečení či jako přídavek do plastů či geotextilií. Recyklací textilu se ale nikdo v České republice nezabývá.

Proto jsou kontejnery s výrazným označením využívány především jako sběrna starého, pro některé lidi však velmi potřebného oblečení. Na třídicích stanicích se ručně přebírá a použitelný textil je poskytován charitativním organizacím a sociálně slabším spoluobčanům. Nepoužitelné oblečení je ekologicky zlikvidováno.

Do kontejneru patří veškeré staré oblečení, boty, ručníky a osušky. Textil samozřejmě musí být v dobrém, nositelném stavu, nezašpiněný, suchý a zabalený do igelitových tašek či pytlů, aby se při manipulaci a převozu nepoškodil. Do kontejnerů v žádném případě nevhazujte staré matrace, koberce, netextilní materiál, nebo dokonce komunální odpad.

Organizacemi zabývajícími se sběrem textilu jsou Diakonie Broumov, Dimatex CS spol. s.r.o., SAKO Brno, a.s., E+B textil a další. Například organizace Diakonie Broumov má dnes stanoviště kontejnerů v pěti městech, včetně Bratislavy, přičemž v Praze pokrývá všechny části Prahy vždy hned několika sběrnými místy. Podniky SAKO Brno, a.s., E+B textil působí v Brně a Dimatex CS spol. s.r.o. v severních Čechách.

A kde jinde můžeme upotřebit již nenošené oblečení? Příležitostné sbírky pořádají různé charitativní organizace, nebo dokonce sama města a obce. Téměř nepřetržitě přijímá staré oblečení také Červený kříž.

Hana Blahoutová