Chladné noci pomalu začínají dotírat na naši teplenou pohodu. Nebude to trvat dlouho a budeme muset chtě nechtě zapnout topení. Přemýšlíte-li, že ještě na poslední chvíli změníte topný systém ve vašem domě, nebo pouze druh paliva, pokusíme se vám poradit v následující sérii několika článků.

Dnešní článek bude věnován propanu. O tom to druhu paliva koluje mezi lidmi několik mýtů, které však nejsou ani zdaleka pravdivé. Pojďme se tedy na to podívat.

Často si lidé zcela chybně myslí, že topení propanem je finančně nákladné a zbytečně se tohoto druhu paliva obávají. Není to však pravda. Propan je stále mnohem levnějším způsobem vytápění, než elektřina. Ovšem je potřeba rovněž přihlédnout k určitým počátečným nákladům, které spočívají zejména v úpravě vašeho stávajícího topného systému. Tato investice se však brzo vrátí.

Další mýtus, který koluje, uvádí, že topit propanem je velmi nebezpečné, protože propan je výbušná látka. Všichni jsme jistě již slyšeli o výbuchu propanbutanových lahví. Jde však o něco jiného. Propan je stejně nebezpečný jako další jiná paliva. Při dodržování základních bezpečnostních pravidel však žádné nebezpečí nehrozí.

Rovněž zapomeňte na řeči o špatné výhřevnosti propanu. Není to pravda. Propan má dokonce až třikrát větší výhřevnost, než zemní plyn.

Jeho další výhodou je, že se jedná o ekologické palivo. Propan totiž vzniká jako druhotná surovina při těžbě zemního plynu a při jeho spalování nevzniká žádný odpad. Množství emisí uvolněných do ovzduší je navíc velmi nízký.

J. H.