Stále rostoucí ceny benzínu a nafty přinutilo mnoho lidí přemýšlet o snížení nákladů na provoz svého automobilu. Jednou z možností je dnes už tradiční alternativní palivo ropný plyn – LPG. Vedle nižší ceny je nezanedbatelným efektem využívání tohoto paliva také zlepšení životního prostředí.

Co je LPG

LPG se skládá z uhlovodíkových plynů, které se dají získat z různých zdrojů – kondenzující podíly ze zemního plynu a ropy nebo z těkavé frakce technologií rafinérského a petrochemického průmyslu. LPG je považován za ekologické palivo, protože neosahuje žádné olovo ani benzenové uhlovodíky. Zkapalněný plyn je směsí butanu a propanu a malého množství olova. Díky okamžitému odpařování nedochází ani k znečišťování půdy a vod.

Historie a perspektiva

LPG rozhodně není žádnou horkou novinkou. Používal se dokonce už v roce 1910 v prvních spotřebitelských výrobcích. Významnější využití v automobilovém průmyslu však nalezl až v 70. letech minulého století, kdy začala japonská automobilka Toyota vyrábět speciální motory schopné spalovat propanbutanovou směs.

V České republice došlo k rozmachu pohonu na LPG po roce 1989. Příčinou byla nízká cena plynu a také cena přestavby.

Dlouhodobá perspektiva LPG pohonu není příliš dobrá, přece jen se jedná pouze o vedlejší produkt při zpracování ropy a zemního plynu, tedy surovin, jejichž zásoby jsou omezené. Na rozdíl od jiných paliv se ale LPG dá vyrobit také z uhlí nebo biomasy. LPG by tak mohlo sehrát svou úlohu při naplňování Evropského dopravního plánu.

Výhody a nevýhody LPG

Jako všechno, má i LPG své výhody a nevýhody. Mezi kladné stránky tohoto pohonu patří nižší provozní náklady a emise zplodin, zvýšení životnosti motoru, ale třeba také motorového oleje nebo snížení hlučnosti motoru. Slabinou není ani možnost tankování, protože v ČR je poměrně hustá síť čerpacích stanic (kolem 800).

Mezi nevýhody patří především nutnost počáteční investice na přestavbu vozidla, která se pohybuje od 10 – 40 000 Kč podle použitého sytému. Nové automobily přímo s pohonem na LPG jsou poněkud stranou hlavního proudu na trhu. Další nevýhodou je zhruba 10% zvýšení spotřeby oproti konvenčnímu palivu a asi 5% snížení výkonu motoru.

Plynový systém vyžaduje každoroční revizi, která přijde na 250 Kč. S používáním LPG jsou spojena také některá omezení, jako je zákaz vjezdu do podzemních garáží. Problémy mohou nastat také při cestě do Velké Británie, protože vozidla na plyn mají zákaz vjezdu do některých tunelů a na trajekty.

R. K.