Radioaktivní odpad je dlouhodobý problém. Mnoho produktů jaderného štěpení má poločas rozpadu miliony let. V současné době nemáme ponětí, co si s tímto odpadem počít. Pro člověka je těžké si představit příští století, natož dalších patnáct milionů let. Opravdu chceme nechat radioaktivní odpad jen tak ležet? Pravděpodobnost, že dojde během této dlouhé doby skladování k úniku, je obrovská.

Naštěstí vědci pracují na zkrácení této doby. Britští vědci přeměnili jód 129 na jód 128. Někdo by mohl podotknout, že jeden neutron není velký problém. Ovšem poločas rozpadu jódu 129 je patnáct milionu let, zatímco poločas rozpadu jodu 128 je pouze 25 minut.

Dokáží to tak, že na velmi krátkou dobu zaměří výkonný laser na palety zlata. Zlato ionizuje a stává se plasmatické. Přitom vyzařuje parsky gama. Tyto parsky jsou pak rozbity na jód, ze kterého je vytlačen neutron a materiál je tak bezpečnější.

Před vědci teď stojí problém, jak tento proces aplikovat v likvidaci jaderného odpadu a udržet a snížit náklady oproti plánovanému zařízení v Yucca Mountain.

Přeložil: J. H.

Zdroj: http://green.yahoo.com/blog/ecogeek/9/new-lasers-make-radioactive-waste-safe.html