V dnešní době již jsou mobilní telefony rozšířeny po celém světě. Jen v USA je každý den zlikvidováno 450000 mobilních telefonů. Víc než polovina světové populace má rychlý a snadný přístup k mobilnímu telefonu. Například 97 % dotázaných v Tanzanii má snadný přístup k mobilnímu telefonu, ale pouze 27 % dotázaných má přístup k pevné lince.

V Keni z 36 milionu lidi má pouze 19 % přístup k bankovním službám, ale prakticky všichni mají mobilní telefon. Podívejme se, jak může být mobilní telefon využít jako nástroj pro ekoaktivismus. Pomocí mobilních telefonů mohou být naše snahy, o to být zelenější, rychlejší a efektivnější.

Mobilní telefon již napomohl rychlému sociálnímu aktivismu. MobiActive uvádí, že mobilní telefony mohou pobídnout lidi k činnosti efektivněji, než ostatní média, včetně mailu. Přesné údaje o úspěšnosti kampaní pomocí SMS nejsou známy. Odhady však hovoří o 20-40 %. Greenpeace Argentina uvádí, že 15-25 % příjemců jejich zpráv na ně zareagovalo a přijalo opatření, ke kterým je SMS kampaň vyzívala.

Jak zdůraznila společnost MobileActive, mobilní telefony jsou skvělé zařízení pro shromažďování informací a provádění výzkumů. Například tím, že do telefonů by mohly být vloženy senzory, které by vědcům poskytly informace v reálném čase o ovzduší a klimatu nebo dopravních podmínkách. Každý občan by se tak stal pasivním vědcem.

Některé organizace využívají uživatele mobilních telefonů k aktivnímu sběru dat. Například DataDyne se zavázala k tomu, že posbíraná data dá k dispozici všem. Jeden z jejich open source projektů je EpiSurveyor, lidé zde mohou zadávat různé informace z jejich mobilního zařízení a prostřednictvím internetu odeslat k analýze.

Příklady projektů environmentálního mobilního aktivismu

Mobilní telefony již pomáhají v úsilí o ochranu zvěře. Ochrana slonů v Keni používá GPS/GSM obojky při sledování slonů v oblasti s cílem udržet lidi a slony od sebe. Napětí mezi farmáři a slony je často vysoké. Mobilní zařízení jednak umožňuje sledování pohybu slonů a také umožňují varovat farmáře a připravit tak preventivní opatření k ochraně úrody.
Greenpeace Argentina ukázala sílu mobilních telefonů, když je využila při podpoře lesního zákona v roce 2007. Skupině se podařilo prostřednictvím SMS shromáždit 3000 podpisů pod petici. Také pomocí seznamu mobilních čísel ve své databázi pobídla 350000 lidí, aby volali svým zákonodárcům. Snaha slavila úspěch a zákon byl schválen.

Helveta je společnost, která využívá technologie čárových kódů k zabránění nelegální těžby dřeva. Lesnické firmy vyrazí kladivem do dřeva čárový kód. Tento kód je pak sejmut a odeslán pomocí mobilního zařízení do centra společnosti. Myšlenka je taková, že když na pilu přijde neoznačený strom, je považován za nelegálně vytěžený, těžaři bez oprávnění.

Ekologizace spotřebitelského chování

Použití mobilních telefonů k přesvědčení spotřebitelů, aby se chovali ekologičtěji, je velmi populární. Například společnost FishMS pomáhá spotřebitelům v nákupním rozhodování a také sleduje trendy v chování spotřebitelů. Často například zaregistruje zvýšené množství dotazů SMS o druhu ryb, který byl právě zmíněn v televizi. AirTEXT dělá podobnou věc pro Londonites, kteří chtějí získat aktuální informace o znečištění ovzduší ve městě.

Crowdsourcing je velmi progresivní způsob vhodný k ovlivnění obrovské masy lidí. Richard  Graves ze společnosti Američané pro informovanou demokracii uvedl v loňském roce na konferenci Bioneers myšlenku ptáka pronásledovatele. Skupina lidí s mobilním telefonem „pronásleduje“ své politické vůdce a žádá od nich vyjádření k ožehavým politickým tématům. Tento rozhovor nahrají na mobil a ve vhodný okamžik může být politik konfrontován s nahraným videem a daný slib může být od něj vyžadován.

SocialBright vytvořil velkého průvodce mobilního aktivismu. Máte-li zájem využít mobilní zařízení pro svoji věc, SocialBrigh vám nabízí nápovědu. Seznámí vás s potřebnou technologií a postupem. Společnost také vytvořila sreenshoty pro ilustraci o tom, jak vést různé SMS kampaně.
Dozvíte se, jak akce orientovat, v jaké denní době posílat SMS zprávy, jak rozpoznat potenciální příznivce.

V USA se rozvinul skvělý způsob, jak vdechnout použitým telefonům nový život. Použité telefony se posílají zdravotnickým pracovníkům v rozvojových zemích. Mohou tak být znovu využity miliony mobilních telefonů.

Nyní se pracuje na databázi těchto mobilních projektů. Databáze bude přístupná pro každého. Stačí si vyhledat zajímavý projekt a přidat se k němu. Databáze se dá prohledávat podle několika filtrů – článek, zpráva nebo projekt, podle místa, kategorie nebo klíčového slova. Databáze se snaží shromažďovat veškeré informace o sociálních a environmentálních dopadech mobilních technologí v globálním měřítku.

Google Earth na telefonu je ideální nástroj pro environmentální aktivismus. Od hlášení obnovitelných zdrojů energie po hlášení farmy, kde můžete nakoupit kvalitní potraviny.

Ecorio pomáhá lidem vypočítat uhlíkovou stopu.

iPhone nabízí celou řadu aplikací, které lze využít k podpoře environmentálního chování.

Zdroj: www.planetgreen.discovery.com

Přeložil: J. H.