Člověk je celý život vystaven vlivu elektrických a magnetických polí. Záření Země nebo Slunce je přirozené. Záření, kterému je člověk vystaven z umělých zdrojů, jako jsou stožáry vysokého napětí nebo mobilní telefony ale může být nebezpečné zdraví.

Co je elektrosmog?

Elekrosmogem se označují elektromagnetické vlny, které vyzařují z vysokonapěťového vedení, rozhlasových vysílačů, počítačů nebo domácích elektrospotřebičů.  Člověk tento smog běžně nevnímá, ale je kolem nás přítomen neustále.

Zdravotní rizika

Na zdravotní rizika v souvislosti s elektrosmogem nejsou ani zdaleka jednotné názory. Existují studie, které vliv elektrosmogu na lidské zdraví prakticky popírají. Obecně se ale má za to, že zejména citlivým jedincům může elektrosmog způsobit bolesti hlavy, poruchy spánku, srdeční potíže nebo deprese. V současné době se také zkoumá vliv elektrosmogu na dětskou leukémii nebo nádorové bujení

Jak se bránit?

Vlivy elektrosmogu můžete eliminovat především doma. Obecně platí, že čím novější elektrospotřebič, tím je lépe odstíněný.  Neznamená to ovšem, že byste se měli starším spotřebičům doma vyhýbat obloukem. Postačí si lépe zorganizovat domácnost, protože elektrická pole klesají na přijatelnou mez už ve vzdálenosti 30 – 100 cm.

Obzvláštní opatrnosti je zapotřebí  v ložnici. Pod postelí by neměly být položeny kabely. Radiobudík a mobilní telefon by měl být ve vzdálenosti alespoň 1,5 m od hlavy. Zvážit byste měli také televize nebo vyhřívací dečky.

Méně telefonujte. Tahle chytrá rada se týká samozřejmě mobilních telefonů. Při nákupu se mimo jiné zaměřte na hodnotu SAR, která udává, jaké množství elektromagnetického záření se přemění v hlavě v teplo.

Nepoužívané elektrospotřebiče s transformátory vytahujte ze zásuvky, nestačí pouhé přepnutí do pohotovostního režimu. Kromě eliminace záření ušetříte za elektřinu.

Elekrosmog v domácnosti se dá změřit pomocí přístrojů. Zde ale pozor. Ne všechny přístroje měří přesně. V případě podezření na vážné zamoření elektrosmogem se raději poraďte s odborníkem.

R. K.