Každý už slyšel znepokojující informace o škodlivosti záření vycházejících z mobilních telefonů. Mobilní telefon je dnes nezbytnou součástí našeho života a někteří ho téměř neoddělají od ucha. Měli bychom se zpráv o škodlivosti záření obávat?

Pro začátek si musíme objasnit, co je to záření. Záření je pohyb energie z jednoho místa na druhé ve formě vln a částic. Rozlišujeme dva typy záření: ionizující a neionizující. Ionizující záření vyzařují radioaktivní materiály. Je velmi nebezpečné, protože při styku s látkou biologické podstaty vyvolává v této látce mutace, které mohou vést k závažným nemocem.

Mobilní telefony vydávají druhý typ záření – neionizující. Přesněji magnetické vlny podobné záření, které přenáší signál pro televizi a rádio.  Záření při používání mobilního telefonu však nevychází pouze z telefonního přístroje, ale také z vysílače. Již před několika lety se vědci shodli, že i neionizující záření může proniknout do těla a poškodit citlivé tkáně. Je potřeba zdůraznit, že studie byly prováděny při vystavení pokusných zvířat takovému záření, které odpovídá používání mobilního telefonu nepřetržitě osm hodin denně a po dobu šedesáti let. Mohou tedy mobilní telefony způsobit rakovinu?

Výsledky nejsou zcela jasné. Nedaří se nalézt princip, jakým záření vstupuje do organizmu a způsobuje zde škody. Navíc vědci stále nemají možnost sledovat vliv mobilních telefonů po časové období odpovídající lidskému životu. Mobilní telefony se totiž v masové míře používají teprve 15 – 20 let a krátkodobé studie neprokázaly vztah mezi mobilními telefony a rakovinou mozku. Ovšem v posledním desetiletí vzrostl počet pacientů, kteří trpí silnou migrénou. Někteří lékaři a vědci se domnívají, že za tímto problémem mohou být mobilní telefony.

Odborníci také radí, nevystavovat zbytečně záření z mobilního telefonu malé dítě. Dítě má mnohem měkčí lebku, než dospělý člověk a záření jí pronikne dvakrát snadněji. Proto nechte dítě telefonovat z mobilního telefonu pouze ojediněle.

Zatím se nepodařilo žádné vědecké studii jednoznačně prokázat, že záření z mobilního telefonu způsobuje zdravotní potíže. Záleží také na typu a stáří telefonu, věku telefonující a době telefonování. Další studie na toto téma jsou však zcela nezbytné.

J. H.