S postupující roční dobou vzniká na každé zahrádce stále více biologického odpadu. Nadcházející podzim je ideální pro založení kompostu a v dnešním článku se podíváme, jak má takový kompost správně vypadat a jak jej založit.

K čemu kompost?

Kompost je nejjednodušším a nejlacinějším dodavatelem humusu v každé zahradě. Správně založený kompost obsahuje množství drobných živočichů, kteří pomáhají při přeměně odpadků. Tito živočichové rozštěpují vzduch pro dýchání na dusík, kyselinu uhličitou a kyslík a předávají je zemině, kterou zároveň kypří. Kompost obsahuje všechny druhy živin, které rostliny potřebují. Tzv. živný humus je část kompostu, kterou obývají drobní živočichové – ti také zpřístupňují rostlinám živiny.

Jak založit kompost

Kompost má stejnou konstrukci jako sváteční dort – mnoho vrstev prokládaných jiným materiálem. Nejspodnější vrstva má být provedena z klestí a slámy na výšku asi 20 cm. Zaručí přístup vzduchu a zamezí hnití kompostu. Pak následuje vrstva složená z listí a trávy. Na takovýto podklad lze navrstvit mnoho dalších vrstev bioodpadu – kuchyňské odpadky a všechny zbytky ze zahrady s výjimkou dřeva a hmyzu. Provzdušnění pomáhají na malé kousky rozsekané větve. Vždy po 40 cm potřebuje kompost trochu vápna.

Kompost nemusí mít po celý den slunce, ale neměl by ležet na studené severní straně. Čím více dostane tepla, tím rychleji se rozkládá. Voda nebo spíše vlhkost je pro kompost rovněž důležitá. Proto v suchých obdobích kompost zaléváme. Na kompost však nepatří mnoho vody, jinak kompost shnije. Důležité je, aby kompost zetlel a nehnil. Tlení nastává při dostatečném přívodu vzduchu. Proto musí být kompost vzdušný. Jen tehdy v něm mohou žít žádoucí bakterie, houby a řasy. Všechny tyto živé organismy přispívají k tvorbě dobrého kompostu. Při procesu tlení dojde také ke zničení většiny plevelů.