V minulém článku jsme si pověděli něco málo o základním environmentálním ukazateli, kterým je ekologická stopa. V dnešním článku se podíváme podrobněji na výpočet ekologické stopy. Každý čtenář si pak bude moci zjistit, žije-li na „environmentální dluh“.

Výpočet ekologické stopy lze provést dvěma způsoby. Každý počítá s něčím jiným, ale udávají stejnou hodnotu. První způsob používá pro výpočet ekologické stopy množství spotřebovaných zdrojů. Tedy to, co odebereme z přírody (uhlí, obilí, dřevo…). Druhá možnost spočívá v tom, že místo prvotních zdrojů se ekologická stopa vypočte podle spotřeby již hotových výrobků (chléb, pitná voda, papír…).

Jak je zmíněno, výsledek je stejný. Z množství spotřebovaných hotových výrobků můžeme totiž zjistit spotřebované zdroje, které byly použity k jejich výrobě. Vhodnost metody záleží na velikosti subjektu, pro který je ekologická stopa počítána. Pohybujeme-li se na úrovni jedince, domácnosti, úřadu, školy, podniku, atd., používáme k výpočtu množství spotřebovaných hotových výrobků. Je totiž snadnější spočítat kolik chleba se v domácnosti spotřebuje za rok, než kolik domácnost spotřebuje obilí.

Počítáme-li však ekologickou stopu pro města, státy nebo celou planetu, je výhodnější a snadnější počítat přímo se spotřebou přírodních zdrojů.

Výpočet ekologické stopy vychází z těchto pravidel

  • Kvantitativní hodnocení spotřebovaných zdrojů a produkovaných odpadů (Vyjádření množství v určité jednotce – kilogramy, tuny…)
  • Znalost o tom, kolik produkce a následná spotřeba zdrojů a produkce odpadů zaberou biologicky produktivní plochy (např.: k výrobě jednoho kilogramového chleba je potřeba určité množství obilí, které roste na určité ploše, naše domácnost produkuje X kilo domovního odpadu ročně a ten se ukládá na skládku a zabírá X m2).
  • Plochy musí být vyjádřeny ve stejných jednotkách
  • Každá plocha má si jiné využití, ale pro výpočet se používá průměrné hodnoty a tedy každý hektar má stejnou biologickou produktivitu a to kdekoli na světě.
  • Sečteme-li všechnu potenciální produkci, kterou má daný subjekt k dispozici a porovnáme ji se součtem spotřeby subjektu, může zjistit, jestli subjekt žije na dluh, či ne.

Výpočet

Výpočet ekologické stopy je docela snadná záležitost. Stačí znát kolik vaše životní nároky zaberou z biologicky produktivní plochy. Tedy spočítejte si, jakou plochu zabere obilí, které sníte v podobě chleba či jiných potravin, nebo kolik stromů musí, padnou na papír, který v domácnosti používáte, atd… Samozřejmě snadné to je v případě, že tyto potřebné údaje znáte. Pokud ne, můžete využít některé z kalkulátorů, které jsou k dispozici na internetu. Například na www.hraozemi.cz. Zkuste si vypočítat vlastní ekologickou stopu. Bude Vám stačit jedna planeta?

J. H.