Již 40 let se Evropská unie snaží zajistit čistou a zdravotně nezávadnou vodu ke koupání.

V roce 1991 splňovalo nejvyšší normy pouze 56 % lokalit ke koupání. Tento podíl vzrostl v roce 2015 na 87 %, k čemuž se dospělo na základě každoročního sledování 9 600 lokalit ke koupání během uvedeného období.

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) spolu s Evropskou komisí vypracovaly výroční zprávu o kvalitě vod ke koupání, v níž uvádí výsledky posouzení kvality vod ke koupání v roce 2015 i lokality, kde se v roce 2016 očekává dobrá kvalita.

96% lokalit splňuje přísné požadavky

Výsledek vyplývá z analýzy vzorků odebraných ve více než 21 000 pobřežních i vnitrozemských lokalitách ke koupání v EU, Švýcarsku a Albánii. Při rozboru vzorků se zjišťovalo, zda nejsou kontaminovány fekáliemi z kanalizace nebo chovu hospodářských zvířat.

Minimální požadavky splňovalo 96 % lokalit a u více než 83 % míst pak voda vyhovovala i přísnějším požadavkům a byla dokonce označena za „výbornou“.

Několik velkých turistických oblastí a měst jako například Mnichov či Kodaň začíná rovněž profitovat z investic do vylepšených kanalizačních systémů, díky nimž je nyní voda ke koupání v přístavních oblastech, říčních lokalitách a přilehlých plážích čistší.

Koupání v kontaminované vodě může mít za následek onemocnění

Pro rekreační činnosti jako plavání představuje fekální kontaminace ohrožení veřejného zdraví. Koupání na kontaminované pláži nebo jezeře může mít za následek různá onemocnění. Hlavními zdroji znečištění jsou odpadní vody z kanalizace a odvádění vody z hospodářství a zemědělských půd. Míra znečištění se zvyšuje při silných deštích a záplavách, kdy dochází k přeplnění kanalizačního systému a znečištěná drenážní voda se dostává do řek a moří.

Před 40 lety se do mnoha vodních toků a nádrží v Evropě dostávalo velké množství nekontrolovaných, nevyčištěných nebo jen částečně vyčištěných odpadních vod.

Koupací sezóna v roce 2015 byla první, kdy všechny členské státy EU monitorovaly kvalitu vod v lokalitách ke koupání podle ustanovení revidované směrnice o jakosti vod ke koupání.

Společně se výroční zprávou zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí i interaktivní mapu, jež ukazuje stav vody v konkrétních lokalitách.

-VJ-
zdroj: CENIA