Téměř bez povšimnutí začalo jedenáctého března tohoto roku platit evropské nařízení, které zakazuje prodávat, ale i dovážet do Evropské unie kosmetiku testovanou na zvířatech. Po dlouhých letech boje ochránců zvířat je to jejich velké vítězství.

Ve státech Evropské unie tak už není možné koupit žádný kosmetický výrobek, který byl testován na zvířatech, ale nesmí už probíhat ani testy kosmetických přípravků na zvířatech. Zákaz testů sice platil již od roku 2009, ale směrnice o kosmetice obsahovala řadu výjimek . Ty však byly k jedenáctému březnu tohoto roku zrušeny.
Stále však budete moci koupit přípravky, které byly na zvířatech testovány. Směrnice totiž umožnila výrobcům a prodejcům doprodat zásoby. A čím je testování na zvířatech nahrazeno? Již několik desítek let se kromě klasického testování používá tzv. testování alternativní. Toto testování spočívá ve využívání například buněčných preparátů. Ovšem i v současné době existují testy, které prozatím není možné nahradit žádným tzv. alternativním testem. Jedná se například o test toxicity po opakované dávce, test reprodukční toxicity a test toxikokinetiky. Výrobky u kterých je potřeba provádět tyto testy nebudou moct být na evropském trhu prodávány.

Výrobci kosmetiky neuspěli ani s argumentem, že tzv. alternativní testování je dražší, než testování na zvířatech. Evropská komise si nechala zpracovat studii, podle které jsou oba druhy testování zhruba stejně nákladné. Nemusíte se tedy bát, že váš oblíbený kosmetický přípravek bude zdražen.

 

J. H.