Od letošního roku již mohou vinaři Evropské unie poctít svá vína označením Bio. Základní postupy jsou zakotveny v nařízení (ES) 606/2009, které nově definuje obsah siřičitanů v jednotlivých vínech a zákaz použití Kyseliny Sorbové nebo odsířování jednotlivými fyzikálními metodami.

Změny vstoupí v platnost od letošní sklizně a výrobci bio vín budou muset splnit, podobně jako je tomu u jiných bio produktů, řadu různých podmínek. Jak ve výrobě, která musí respektovat zásady ekologického zemědělství, tak v označování. Na etiketách se například musí uvádět evropské logo pro ekologické zemědělství a číselní kód certifikující organizace.

Vinaři ovšem získají podobně jako výrobci moštů či piva nebo pálenky možnost prezentovat produkty ekologického zemědělství a následné výroby na trhu zákazníkům pod označením, které je všeobecně známé, a pro některé z nakupujících, jež upřednostňují bio výrobky, může být rozhodným podnětem ke koupi.

Vinařství navíc bylo jedno z mála odvětví, kde ještě nebyly plně vymezeny podmínky zpracovatelského procesu v souladu s ekologickými požadavky, a též jedním z posledních odvětví, kde nebyly plně specifikována pravidla pro ekologické zemědělství v rámci nařízení (ES) 834/2007.

Ekologickým vinařům se tak otevírají nové dveře, vedoucí k získání zákazníků preferujících bio produkty. Nákupní skupina, která bio produkty upřednostňuje, se totiž zatím musela spokojit s nabídkou ze států mimo Evropskou unii, například Austrálie, Jižní Ameriky nebo USA, ale jak je známo, tuzemské produkty jsou na trhu přeci jen žádanější.

Více informací o bio vínech je možné získat na stránkách PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců www.pro-bio.cz nebo na emailu pro-bio@pro-bio.cz.

Žaneta Pixová