Jistě je velmi příjemné posadit se na zahradě do stínu stromů a číst si knihu, případně jen tak lelkovat a poslouchat švitoření ptáčků. Jak však ptáčky do své zahrady přilákat? Nestačí jen postavit krmítko a občas jim něco dobrého přichystat. Pro ptáčky musíte vytvořit vhodné podmínky, jako jsou místa úkrytu a místa, kde mohou hnízdit. Jak na to? Není to nikterak složité.

Řada ptačích druhů dnes ve volné krajině již nenachází vhodné útočiště k hnízdění a k úkrytu. Zahrady tak pro ně představují často poslední místo, kam se mohou uchýlit. Pokud se vám je podaří přivábit právě na vaši zahradu, pak nejen uděláte něco pro sebe, ale také přispějete k ochraně ohrožených druhů.

Mnoho ptáčků si staví hnízda v různých dutinách a výklencích. Instalujte tedy na zahradě několik budek, které připevníte v horní třetině stromu. Klidně přidělejte budku na každý strom. Další druhy zase raději hnízdí ve větvích stromů a keřů. Je proto dobré udělat na zahradě pár hromádek z uschlých větviček, kam se tito ptáčci rovněž mohou schovat. Důležité je nakupit suché větve tak, aby se do nich nedostaly kočky.

Zejména k venkovským stavením patří neodmyslitelně vlaštovky. Ty jsou zvyklé stavět svoje hnízda na trámech ve stodolách a chlévech. Bohužel vlaštovek stále ubývá a to i díky tomu, že se snižuje počet vhodných hnízdních míst. Pokud můžete, instalujte do klidných prostor vašeho domu umělá vlaštovčí hnízda. Odměnou vám bude pohled na vlaštovky vyvádějící mladé.

Nezapomeňte, že ptačí budka musí mít dostatečně velký otvor, aby do ní mohl pták vlétnout a musí být na bezpečném místě. Zejména je potřeba instalovat je mimo dosah koček. U budek není vhodné ani zřizovat před vchodovým otvorem bidélka. Umožňují totiž přístup predátorům.

Péče o vhodné ptačí prostředí na vaší zahradě není nijak náročná a odměnou je vám krásný ptačí  zpěv.

 

J. H.