Vlastní zdroj vody na pozemku může být nedocenitelný, lze ji užívat pro zalévání zahrady i pro běžnou denní spotřebu. Studna na zahradě však může mít i své nevýhody.

Jednou z nevýhod může být její nešťastné umístění na pozemku, které majitelům může bránit dalšímu rozvoji domu.

Největší nevýhodou studny může být však její obsah a tím nemáme na mysli vodu, ale zetlelý organický materiál usazený na dnu, kde své věčné úložiště najde nejen rostlinný materiál, ale také odlomené kousky studny či mnoho živočichů.

Aby voda neztratila na kvalitě a chuti, je potřeba ji čas od času vyčistit.

Jak vyčistit studnu

Ze všeho nejdříve je třeba odčerpat všechnu vodu. Poté je nutné vyspravit všechny části studny.

Tip: K vyčištění studny je vhodné přizvat odborníky, kteří pro to mají náležité vybavení a zajistí použití vhodných materiálů a zvládnou i zajistit těsnost napojení nadzemní části a pozemních skruží.

Nutné je pečlivě vyčistit všechen usazený kal. Dobrým pomocníkem nám při tom bude vysokotlaký čistič. Není na škodu do vody přidat také Savo. Vodu, kterou použijeme při čištění, je nutné následně ze studny odčerpat.

Současně s čistěním by měla proběhnout případná oprava vnitřních skruží a vyměnit staré potrubí. Vše je potřeba nutné pořádně utěsnit.

Pokud je poklop studny v dezolátním stavu, měli byste jej vyměnit. Ten zamezuje přístup hmyzu a jiným živočichům.

Pozor. Do studny budete muset pravděpodobně slézt dovnitř. V takovém případě dejte pozor na nebezpečné plyny. Jejich přítomnost můžete ověřit třeba svíčkou.

Dno studny se většinou doporučuje nechat v původním stavu.

Do studny poté nechte natéct vodu, kterou postupně čerpejte tak dlouho, dokud nebude čirá. Nakonec do studny přidejte Savo a nechte působit. Po dvou až třech dnech můžete vodu začít používat jako užitkovou.

Po měsíci je dobré nechat provést rozbor vody u provozovatele vodáren a kanalizací. V případě. Že rozbor dopadne dobře, můžete vodu ze studny opět používat jako pitný zdroj.

S. Š.