Jezírko nebo potůček upoutají pozornost na každé zahradě.

Vodní zahradu je třeba velmi pečlivě naplánovat.

Ještě než se pro něj definitivně rozhodnete, proberte výhody a nevýhody se známými, kteří již vodní prvky na zahradě mají, nebo si nechte poradit od zahradního architekta. Jejich postřehy mohou být k nezaplacení.

 

Voda se v zahradě uplatňuje v podobě jezírka, rybníčku, nebo také potůčku ústícího do jezírka. Největší zájem je o jezírka a rybníčky. Pojďme si říct, co je pro jeho vybudování potřeba a kde je pro něj nejlepší místo.

Stavební povolení?

Ve většině případů není pro stavbu zahradního jezírka nutné stavební povolení. Informovat se platných předpisech byste se ale měli v případě, že plánujete velkou vodní plochu.

Pokud chcete využít již existující veřejné vodní plochy či toky, je třeba si opatřit povolení od vodohospodářského úřadu.

Kam jezírko umístit?

Obecně platí, že život v jezírku je bohatší, čím více se mu dostává slunce. Opomenout byste ale neměli na lehké zastínění, aby se v horkých letních dnech nedařilo řasám, nebo přílišným zahřátím vody nedošlo k nedostatku kyslíku.

Jezírko nestavějte v blízkosti stromů. Jejich kořeny mohou narušit izolaci jezírka a padající listí může hladinu nepříjemně znečišťovat.

V místě, kde byste chtěli jezírko vybudovat, je potřeba důkladně prozkoumat tamní půdu. U jílovité půdy se vám při větší průtrži nebude voda v okolí jezírka vsakovat a hrozí zvednutí hladiny a potažmo zaplavení okolí jezírka. Pokud při zkoumání terénu narazíte na skalnaté podloží, budete muset počítat se zvýšením terénu nebo s vyhledáním jiného místa.

Přesto, že lze jezírko či potůček vybudovat i na tom nejmenším prostoru, aby byl správně obydlený měl by mít alespoň 5 metrů čtverečných. Čím větší jezírko, tím lepší možnosti pro osázení rostlinami a zajištění stabilní rovnováhy koloběhu živin a vodního života.

Hloubka jezírka by měla být alespoň v některých místech 80 cm, aby lekníny a ryby měly kde přezimovat.

Pozor: Nezapomeňte, že izolační materiál, geotextilie, podsyp a substrát potřebují zhruba 20 – 50 cm.

Oživení vodní plochy

Jezírko můžete oživit vodními prvky. Šplíchání vody má zklidňující i osvěžující účinky. Přirozeným řešením může být třeba potůček kaskádovitě se vidoucí po zahradě. Výhodou potůčku je, že okysličuje vodu v jezírku.

V případě, že zvolíte jezírko okrasné, sáhnout můžete po fontánkách, vodotryscích a jiných hříčkách. V takovém případě ale nezapomeňte na výběr vhodných vodních rostlin. Například lekníny a jiné okrasné rostliny nemají skrápění příliš v lásce.

Více o zahradních jezírkách se dočtete v tomto článku.

-MM-