Chystáte se stavět nebo rekonstruovat? Pak jistě vyprodukujete suť, kterou bude potřeba zlikvidovat.

Kam s tímto odpadem?

Ve stavebnictví se výraz suť používá pro zbytkový materiál po bourání či i po výstavbě, který již nelze nijak využít a který se obvykle odváží na skládku jako odpad.

Do stavební suti patří omítka, cihly, keramika (tedy umyvadla i záchody), dlažby, obklady, betony, střešní tašky apod.

I suť lze zrecyklovat

Suť nemusí skončit jen na skládce mezi dalším odpadem, lze ji totiž odvézt do recyklačních středisek, kde se z tohoto materiálu vyrábí zásypový materiál.

Recyklátů se vyrábí hned několik druhů (směsný, betonový…) a tyto recykláty se následně využívají k zásypu nebo jako podklad pod silnice, ke zpevnění terénu. Využití je opravdu mnohoúčelové.

Suť však nelze využít, pokud v ní je přítomná zemina, v takovém případě ji za suť nelze považovat. Poté ji totiž nelze jako suť zpracovávat. Proto suť nehromaďte na zemi, ale házejte ji rovnou do přistaveného kontejneru.

Odvézt si můžete nechat také stavební odpad (i ten podobně jako zeminu oddělte od suti), který se také dále třídí a odváží k dalšímu zpracování.

Černá skládka – vysoký postih

V případě, že odvozu suti a stavebního odpadu ujmete sami, odvezete jej někam mimo dosah očí a myslíte si, že máte vystaráno, jste na omylu. Takovým konáním vytváříte černou skládku a byť platná legislativa pojem černá skládka nezná, dopouštíte se tím nelegální činností a navíc ohrožujete životní prostředí. Z nezabezpečené černé skládky mohou unikat škodlivé či jedovaté látky do ovzduší, půdy i vody a tím může dojít k poškození lokálního ekosystému. Podle něj může být ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa, postihnut pokutou do 50 000 Kč.

Odvoz suti byste měli nechat na odborných firmách. S odvozem odpadu a suti v Praze a okolí Vám pomůže firma Siegl. Po zavolání mohou být na místě do 4 hodin a s sebou Vám mohou přivézt například písek, štěrk či další sypký materiál.