Téma nelegálního skládkování je samozřejmě aktuální po celý rok, ale možná jste si také všimli, že na podzim, jak zmizí listí z keřů a stromů a tráva přestane růst, tak najednou vidíte věci, které jste před tím neviděli. Jedná se nejen o zajímavé přírodní scenérie, ale bohužel také mnoho nepořádku. Nelegální skládky bují zejména v blízkosti míst, kde se vyskytují lidé. Troufám si říci, že nelegální skládku najdete v blízkosti každé zahrádkářské a chatové kolonie, za vesnicí,ale i v delší dobu neudržované městské zeleni.

Nebudu se zmiňovat o estetické stránce věci. Černé skládky odpadů však představují výrazné zdravotní a ekologické riziko. Na nelegálních skládkách se totiž kromě běžného komunálního odpadu často vyskytují i různé elektrospotřebiče, autobaterie, léky a řada dalších často těžko identifikovatelných látek. Může tak dojít ke kontaminaci podzemní vody a prostřednictvím divoce žijících zvířat mohou být rozneseny různé choroby. Je proto dobré nelegální skládku vždy ohlásit na patřičném úřadě.

Právě pro usnadnění boje s černým skládkováním byl založen web www.zmapujto.cz.  Jedná se o zcela unikátní webovou aplikaci, která shromažďuje informace o černých skládkách a ty předává příslušným úřadům. Stačí mít tzv. chytrý telefon a stáhnout si aplikaci TrashOut. Pak jen stačí být na vycházce pozorný a můžete si fungování systému vyzkoušet.

V případě, že na výletě narazíte na černou skládku, tak pomocí chytrého telefonu s aplikací TrashOut můžete tuto skládku ohlásit. Stačí zadat GPS souřadnice a skládku vyfotografovat. Aplikace sama odešle potřebné informace na server zmapujto.cz. To však není vše. Web sám automaticky odešle mail úřadu v jehož katastru byla skládka nahlášena. Do systému se mohou zapojit i samotné obce, případně jiné instituce (např. CHKO). Mohou si tak vést vlastní statistiky. Občan obce má tedy přehled, zda-li obec problém nelegální skládky řeší. Aplikace je také navíc propojena s katastrem nemovitostí, můžete tak na černou skládku upozornit i přímo majitele pozemku. Tedy až půjdete příště na vycházku, tak si svůj chytrý telefon nezapomeňte vzít.

J.H.

Foto: zmapujto.cz