Mnohé průzkumy dokázaly, že tepelné čerpadlo může domácnosti ušetřit 40-60 % nákladů na vytápění (v porovnání s plynovým nebo elektrickým kotlem). Taková úspora je určitě lákavá, jenže na její dosažení musíte zaprvé vybrat vhodný typ čerpadla a zadruhé zvážit investiční náklady – doba návratnosti investic nikdy nesmí přesáhnout dobu životnosti čerpadla.

Jak tedy neudělat chybu a vybrat takové čerpadlo, které vám skutečně ušetří peníze?

Vzduch-voda si poradí i s -20 °C

V klimatických podmínkách České republiky je nejrozšířenějším a nejoblíbenějším čerpadlem tepelné čerpadlo vzduch-voda. Montážní firmy uvádějí, že tato čerpadla tvoří více než 50 % jejich zakázek. Svou popularitu získala zejména díky nízkým investičním nákladům a jednoduchosti instalace. Skládají se ze dvou jednotek (vnitřní a venkovní), přičemž venkovní jednotku není nutné zakopávat do země (jako je tomu v případě čerpadla země-voda).

Jedinou nevýhodou čerpadel vzduch-voda je nižší účinnost při extrémně nízkých teplotách. Tuto nevýhodu však lze do jisté míry eliminovat použitím měniče elektrického proudu a napětí (invertoru), který plynule řídí výkon kompresoru v závislosti na venkovní teplotě. I díky tomu dnes není výjimkou, že některá čerpadla vzduch-voda mají solidní energetickou účinnost i při teplotách -20 °C. Větší zimy se u nás dočkáte jen stěží.

Země-voda spíše do hor

Druhým často používaným čerpadlem je čerpadlo typu země-voda. Jeho venkovní jednotku je nutné zakopat do země (vertikálně nebo horizontálně), což si klade větší nároky na prostor i investiční náklady. Na druhou stranu – hluboko v zemi se drží konstantní teplota a účinnost čerpadla je proto i při vysokých mrazech vysoká. Nižší účinnost nastává jen v případě dlouho trvajících extrémně nízkých teplot, což je v českých podmínkách jen těžko myslitelné. Čerpadla země-voda doporučujeme do výše položených a horských oblastí.
Aby byl výčet kompletní, existují také čerpadla voda-voda, u kterých venkovní jednotka odebírá tepelnou energii z vodního zdroje – nejčastěji ze studny, zcela výjimečně pak z veřejných vodních toků (kde je nutné povolení od správce toku). Čerpadla typu voda-voda patří co do účinnosti k těm nejlepším, ale vzhledem k omezenosti jejich použití (studnu má na zahradě jenom málokdo) je v domácnostech vídáme zřídkakdy.

Topný faktor – klíčová veličina

Vedle investičních nákladů při výběru čerpadla sledujte také jeho topný faktor. Jedná se o bezrozměrnou veličinu pohybující se v rozmezí cca 2-5. Pokud má čerpadlo topný faktor 2, znamená to, že vyrobí 2x více energie, než spotřebuje na svůj provoz. Platí tedy, že čím vyšší topný faktor, tím vyšší energetická účinnost čerpadla. Není však nutné hnát se za každou cenu za co nejvyšším topným faktorem, jelikož úspora energie s ním neroste úměrně (jedná se o hyperbolickou závislost – růst topného faktoru čím dál tím pomaleji zvyšuje úsporu energie).

Teď už zbývá jenom vzít do ruky kalkulačku a počítat. Investiční a provozní náklady čerpadla dejte do rovnice s roční úsporou tepla (vypočítanou na základě topného faktoru) a životností čerpadla. Anebo si rovnou zavolejte odborníka, který to udělá za vás.